avangard-pressa.ru

Про продовження строку тримання під вартою - Право

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

____

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

ВСТАНОВИВ:

________________

(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється особа)

________________

(виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини)

____________

(правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону

України про кримінальну відповідальність)

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовано__________

______________________________________________________________________

(дані про застосування запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого)

Повідомлення про підозру_______________________________________

_______________________________________________________________________

(дані про складання та вручення повідомлення про підозру, зміни повідомлення про підозру)

Строки досудового розслідування_______________________________

_____________________________________________________________________

(дані про продовження строків досудового розслідування)

____________

(обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою)

Беручи до уваги те, що підозрюваний_______________________________

(прізвище ім’я по батькові підозрюваного)

може________________________________________________________________________ (один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, із викладенням обставин,

що підтверджують наявність зазначених ризиків, та посиланням на матеріали, що підтверджують ці

обставини, а також обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з’явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою)

керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 – 178, 181, 184, 194, 199 КПК України, -

ПРОШУ:

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного _____________________________ до __________ місяців,

(прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного) (кількість місяців)

Додатки: 1.________________________________________на __ арк.

(перелік копій матеріалів, якими обґрунтовуються доводи вказані у клопотанні).

2. Перелік свідків, яких необхідно допитати під час судового розгляду на __ арк.

3. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №____________ від «___» _________ 20__ року на ___ арк.

Слідчий_________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«___»________20 ___ року

Копію клопотання та доданих до нього

матеріалів на _______ арк. отримав: ______________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали підозрюваного)

«___»________20 ___ року

«___» год. «___» хв.

П Р О Т О К О Л

Про оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді

Щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

____

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________,

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

відповідно до вимогам ч. ч. 4, 5, 6 ст. 194, ч. 5 ст. 196 КПК України склав цей протокол про те, що о «____» год. «____» хв., підозрюваному

____

(прізвище, ім'я, по батькові)

його захиснику_______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

о «____» год. «____» хв. було оголошено ухвалу слідчого судді про застосування запобіжного заходу у виді _________________________________.

(назва запобіжного заходу)

Сутність запобіжного заходу, передбаченого ухвалою слідчого судді, мені зрозуміла. Копію ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу отримав

Підозрюваний ________________ ___________________

(дата, підпис) (прізвище, ініціали)

З протоколом ознайомлені: ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

Протокол склав:

____ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

П Р О Т О К О Л

роз’яснення підозрюваному обов’язків,